Tomter - Sandnes Hyttegrend

Sandnes hyttegrend
Sandnes hyttegrend
Gå til innhold
Tomt 17 er selt og det blir bygd hyttemodell Lofoten 85 frå Nordlyshytter.

Tomt 19 er i gang med anneks.

Tomt nr 12, 13 og 14 er "nesten" byggeklare til fordelaktige prisar.

*Råtomter til gunstige priser for den som ønskjer å ha hånd om heile byggeprossen.

Tida frå kjøp av tomt og til å ta i bruk eiga hytta på Sandnes treng ikkje være lang.
Tomt nr
Areal (m2)
Beskrivelse
8
Råtomt*
9
1479
Råtomt*
10
1139
Råtomt*
11
1002
Råtomt*
12
928
Tilbud - tomt klar til å bygge på
13
1962
Under opparbeiding**
14
1560
Under opparbeiding**
15

Selt
16

Selt
17

Selt
18

Selt
19

Selt
20

Selt
21

Selt
22

Selt
Opparbeid tomt leverast med vatn/avløp/straum inn i tomt.
  * Råtomt leverast med vatn/ avløp/straum ved tomtegrensa
     Opparbeiding frå 180 000 ink. mva
 ** Pris ferdig opparbeid
Etableringskostnader for 2019
Gebyrer til kommunen:
  • kr. 14 000 - oppmålingsgebyr *    
  • kr.  525 - tinglysingsgebyr       
  • kr.  12 100 - søknad om byggeløyve (normal sats) Meir info. på www.nissedal.kommune.no
  • kr.  18 750 - tilkobling vann inkl. mva
  • kr.  18 750 - tilkobling kloakk inkl. mva
  • 2,5% av tomteprisen - dokumentavgift

* Oppmåling av tomt 9-10-11-12-13-14-16 er utført og klar for utbygging, gebyr er inkl. i tomteprisen på disse!
Tilbake til innholdet