Området er
  kjent for
 sin
vakre
   natur og mange
 
muligheter

 

 

 • Sandnes Hyttegrend ligger ved idylliske Nisser, Telemarks
  nest største innsjø, som er hele 35 km lang

   

 • Området er et kjent turistmål på grunn av sin vakre natur
  og mange muligheter både sommer og vinter.
   

 • Vi har tilsammen 32 tomter (ved full utbygging), hvor alle
  er selveier. Alle tomtene vil bli tilknytta kommunalt vann
  og avløpsanlegg.

 • Flere av tomtene er klare for bygging, og på flere er
  oppmåling inkl. i prisen.

 

 

Tomt nr

Areal
Beskrivelse
9
1479
Råtomt*
10
1139
Råtomt*
11
1002
Råtomt*
12
928
Tilbud - tomt klar til å bygge på
13
1962
Under opparbeiding**
14
1560
Under opparbeiding**
15
Solgt
16
1319
Råtomt*
17
1224
Byggeklar våren 2019
18
hytte Nordbø
19
hytte Aaberg
20
Ca 1000
Råtomt*
21
Solgt

 

  Opparbeid tomt leverast med vatn/avløp/straum inn i tomt.

   * Råtomt leverast med vatn/ avløp/straum ved tomtegrensa/
      Opparbeiding kostar ca 150 000 ink. mva

  **  Pris ferdig opparbeid

Etableringskostnader for 2019

Gebyrer til kommunen:

 • kr. 13 900 - oppmålingsgebyr *    

 • kr.  525 - tinglysingsgebyr       

 • kr.  11 700 - søknad om byggeløyve (normal sats) Meir info. på www.nissedal.kommune.no

 • kr.  18 750 - tilkobling vann inkl. mva

 • kr.  18 750 - tilkobling kloakk inkl. mva

 • 2,5% av tomteprisen - dokumentavgift

*Oppmåling av tomt 9-10-11-12-13-14-16 er utført og klar for utbygging, gebyr er inkl. i tomteprisen på disse!

Priser for årlige kostnader for vann og avløp finner du på her

 

 

Sandnes hyttegrend v/John Nordbø - 3854 Nissedal - mob: 917 32 577 - e-post: john.nordboe@gmail.com